БЕ ЕС ЕМ

Бе Ес Ем ЕООД е българска фирма специализирана в производството на машини за автомaтизирането на процесите нарязване и опаковане в хлебопроизводството и опаковането на сладкарски изделия по единично или групово и други нестандартни машини.

БЕ ЕС ЕМ Read More »