Бе Ес Ем ЕООД

ЗА НАС

Бе Ес Ем ЕООД е българска фирма специа – 
лизирана в производството на машини за 
автомaтизирането на процесите нарязване и
опаковане в хлебопроизводството и опакова – 
нето на сладкарски изделия по единично или
групово и други нестандартни машини.

Бе Ес Ем ЕООД

Услуги

Производствената база на фирмата е със седалище в гр. Пловдив.

Производство и проектиране на детайли по поръчка на клиента

а също така и изработка на такива по негови чертежи
текст

Изрязване и огъване на детайли от ламаринас дебелина до 6 мм и дължина до 3 м
текст

Изработка на метални конструкции чрез заваряване;
текст

Бе Ес Ем ЕООД

МАШИНИ

РЯЗАНЕ

ТРАНСПОРТ

ЗАРЕЖДАЩ ТРАНСПОРТЬОР
ХОРИЗОНТАЛЕН ТРАНСПОРТЬОР
НАКЛОНЕН ТРАНСПОРТЬОР

Контакти

Телефон

тел. +359 32 399 124
факс: +359 32 202 601
Gsm: +359899170468

Email

office@bsm.bg

Адрес

4004 Пловдив бул. Кукленско шосe №11 България

Европейски съюз -
Европейски фонд за регионалнo развитие