Бе Ес Ем ЕООД

Новини

БЕ ЕС ЕМ

Бе Ес Ем ЕООД е българска фирма специализирана в производството на машини за автомaтизирането на процесите нарязване и опаковане в хлебопроизводството и опаковането на сладкарски изделия

Прочети повече

Контакти

Телефон

тел. +359 32 399 124
факс: +359 32 202 601
Gsm: +359899170468

Email

office@bsm.bg

Адрес

4004 Пловдив бул. Кукленско шосe №11 България