Бе Ес Ем ЕООД

За нас

Бе Ес Ем ЕООД

ЗА НАС

Бе Ес Ем ЕООД е българска фирма специа – 
лизирана в производството на машини за 
автомaтизирането на процесите нарязване и
опаковане в хлебопроизводството и опакова – 
нето на сладкарски изделия по единично или
групово и други нестандартни машини.

Previous
Next