ЛИНИИ ЗА НАРЯЗВАНЕ И ОПАКОВАНЕ НА ХЛЯБ

Линия BSM ISC 150

Линия BSM RPBM 250 Линия BSM SC 180

Линия BSM HPM P 300 Линия BSM HPM F 300

Линия BSM RPBM 360