РЪЧНИ МОДУЛИ

Транспортьор зареждащ Oтвеждащ транспортьор Наклонен транспортьор

Наклонен транспортьор 2 Датиращо устройство Датиращо устройство 2
Въртяща маса Модул за отваряне на пакети