МАШИНИ ЗА РЯЗАНЕ

Машина за рязане на хляб тип GATER
Машината е предназначена за рязане на бял хляб.

BSM IBS 158


Автоматична машина предназначена за рязане предимно на бял хляб.

BSM IBS 176

Автоматична машина предназначена за рязане на различни видове хляб.